Trodnevni trening o socijalnom preduzetništvu u saradnji sa GIZ-om

slika slika

U ponedeljak 6. novembra u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ započt je prvi ciklus trodnevne obuke pod nazivom “Osnaživanje startup kompanija za održivost na tržištu” koji sprovodi GIZ (Implementaciona organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbHda u okviru regionalnog programa „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi) u Albaniji, BJR Makedoniji, Federaciji BiH, Republici Srbiji i Kosovu, koji je usmeren na podsticanje ključnih aktera sa ciljem da poboljšaju obezbeđenje jednakih osnovnih socijalnih prava za osetljive grupe u izabranim opštinama.

Ovaj trening je deo saradnje opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ i Giz-a na polju sprovođenja edukativnih aktivnosti koje su usmerene na razvoj i osnaživanje preduzetničkih veština kod pripadnika ranjivih grupa.

Trening je organizovan za ukupno 16 polaznika od kojih 9 pripada socijalno osetljivoj grupi povratnika iz Nemačke pored kojih na obuci učestvuju  osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji kao posebno ranjiva grupa.

–  Uloga opštinskog Centra je da poveže ranjive grupe građana sa značajnim akterima zajednice u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja prava. U saradnji sa GIZ-om stavili smo u dodatnu funkciju tehničke i materijalne kapacitete centra i dali šansu da naši korisnici razviju i poboljšaju svoje preduzetničke kapacitete i kompetencije kako bi lakše i efikasnije izašli iz spirale siromaštva, nezaposlenosti i društvene isključenosti. Povratnici iz zemalja EU čine socijalno osetljivu grupu građana kojoj su svi  programi podrške koji se sprovode u centru takođe dostupni besplatno – rekla je direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić na početku treninga.

U okviru opštinskog centra u saradnji sa GIZ-om uspostavljen je infopult na kome povratnici mogu dobiti neophodne informacije iz oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite kao i zapošljavanja.

Učesnici ovog treninga će tokom tri naredna dana imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama preduzetništva, razvijanjem ideja za sopstveni biznis, kao i njihovom uspešnom selekcijom. Tokom trodnevnog treninga učesnici će se, takođe,upoznati sa razvijanjem marketinške strategije i plana na osnovu iste, obučiće se da identifikuju deo tržišta gde mogu da plasiraju svoju robu ili usluge kao i da komuniciraju sa klijentima i predstave se ciljnoj grupi.