Tribina povodom Evropskog dana osoba sa autizmom

slika slika slika

Povodom Evropskog dana autizma u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“,  održana je tribina ,,Podrška osobama sa autizmom u različitim etapama životnog ciklusa“.

Tribinu je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“.

Tribinu je otvorio predsednik Beogradskog udruženja osoba sa autizmom, Mirko Gojić koji se zahvalio opštini Novi Beograd i opštinskom Centru na podršci u realizacije različitih tematskih tribine za roditelje i stručnjake kao i muzičko-plesnih radionica za decu sa autizmom sa teritorije celog grada.

Ispred opštinskog Centra, veliki broj roditelja i stručnjaka je pozdravila direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić istakvši značaj saradnje udruženja i Centra na obezbeđivanju kontinuirane podrške  kako u edukacijama tako i u realizaciji konkretnih sadržaja radioničarskog tipa što je u prethodne dve godine i bio slučaj kao i da će Centar ovu vrstu podršku pružati udruženju i u buduće.

Na tribini je govorio Prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor FASPER-a, o oblicima podrške osobama sa autizmom.

Deca sa autizmom odrastaju u osobe sa autizmom. Kontinuirana podrška roditelja, članova porodice, angažovanih stručnjaka, uže i šire društvene zajednice način je da osoba sa autizmom ostvari svoj pun potencijal. Vidovi i intezitet potrebne

podrške menjaju se samim odrastanjem.  U vezi sa delegiranim pitanjima i interesovanjima roditelja i stručnjaka na tribini su obrađene sledeće teme:

-Promene u kliničkoj slici autizma u funkciji uzrasta,

-Specifične potrebe za podrškom u adolescenciji,

-Odrasle i ostarele osobe sa autizmomIshod i prognoza autističnog poremećaja

– Oblici podrške u ostvarivanju potencijala

– Oblici podrške u redukciji nepoželjnih oblika ponašanja

– Podrška porodici osoba sa autizmom