Treća obuka za personalne asistente

slika

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul.Bulevar Milutina Milankovića 34 krajem prošle nedelje održana je treća, trodnevna akreditovana obuka za personalne asistente.

Obuku je organizovao Centar za samostalni život invalida Srbije u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ .

Učesnici na obuci su imali priliku da se informišu i obuče u veoma važnim  domenima personalne asistencije  kao što su: jezik invalidnosti, ljudska prava, ljudske potrebe i kvalitet života, diskriminacija, nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje konflikata kao i o vrstama invalidnosti i tehnikama podrške i manipulacije pomagalima.

Obuku je vodila Mimica Živadinović, potpredsednica Centra za samostalni život invalida Srbije, sociolog i  sertifikovani trener za personalnu asistenciju sa svojim saradnicima  koji su  u celosti  približili i predstavili uslugu personalne asisitencije u smislu organizacije, principa rada, uloge i odgovornosti personalnog asistenta.

Ispred domaćina, učesnike obuke i trenere je pozdravila direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić naglasivši da je opštinski centra tu da podrži sve kvalitetne inicijative koje mogu pozitivno da utiču na život i svakodnevno funkcionisanje osoba sa invaliditetom bez obzira da li dolaze od pojedinaca ili udruženja. “Budući personalni asistenti mogu sa svojim klijentima da koriste različite besplatne programe opštinskog Centra namenjene osbama sa invaliditetom i njihovim pratiocima” –istakla je.

Realizacija ove obuke je deo zajednčkih aktivnosti Centra za samostalni život invalida Srbije i opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” sa ciljem podrške kvalitetnijem životu osoba sa telesnim invaliditetom

Obuku i test znanja uspešno je prošlo svih jedanaest polaznika. Oni će na osnovu stečenog teorijskog i praktičnog znanja ubuduće moći da konkurišu za posao personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom.