Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

košenje Studentski grad  utovar Blok 8, Blok 2, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 7-7a, orezivanje žive ograde Blok 11;

Ekipno košenje: Bulevar Nikole Tesle – sud, Studentski grad, Bulevar Mihajla Pupina – sud, Blok 37, Blok 9a;

košenje Park prijateljstva,  LO Save, razastiranje humusa Blok 15, seča suvih stabala i grana, izdizanje kruna stabala, utovar Blok 12, Blok 13, Blok 22, Blok 30, zalivanje sadnica, travnjaka, cveća Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti, LO Save, park Kej;

Ekipno košenje: Blok 13, LO Save;

košenje LO Save Bloka 44, utovar Blok 70a;

Ekipno košenje: Jurija Gagarina, Blok 45;

Ekipno košenje: 3. MZ;