Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

utovar Blok 1, Blok 33, Blok 34, izdizanje i formiranje krune stabala Blok 3, sadnja lukovica Kružni tok, Dom zdravlja, sadnja četinara Blok 15, postavljanje busena Pionirski park;

sadnja četinara Blok 15;

utovar Blok 63, sadnja četinara Blok 15, postavljanje busena Pionirski park;

akcija: sadnja šiblja i žive ograde Blok 45, Blok 61;

grabuljanje i utovar Partizanske avijacije, utovar 1. MZ, 2. MZ, sadnja četinara Blok 15;