Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

-Izdizanje kruna stabala, seča suvih grana Blok 11, orezivanje žive ograde Pariske komune, utovar Blok 2, Blok 7, Blok 11, Bulevar Mihajla Pupina, izrada staze šetalište Lazaro Kardenas;

Ekipno košenje: GO Novi Beograd, Otona Župančića, Blok 34;

-Zalivanje sadnica, razastiranje zemlje Park prijateljstva, postavljanje ograde Blok 21, izdizanje kruna stabala park Ušće, zalivanje travnjaka, sadnica, ispravljanje ankera, okopavanje sadnica Arena, Blok 29, utovar park Ušće, park Kej, LO Save;

Ekipno košenje: Park prijateljstva;

-Košenje Jurija Gagarina, krčenje podrasta Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Jurija Gagarina, utovar Blok 45, Blok 70, orezivanje žive ograde, šiblja Blok 45, izrada staze šetalište Lazaro Kardenas;

Ekipno košenje: Blok 70;

-Okopavanje ruža 3. MZ, orezivanje i okopavanje žive ograde 1. MZ, fabanje rekvizita 3. MZ, izrada staze šetalište Lazaro Kardenas;

Ekipno košenje: Partizanske avijacije;

-Orezivanje stabala, seča suvih grana Vladimira Popovića, rad za područje Novi Beograd 1 – orezivanje stabala, seča suvih grana Gramšijeva, Blok 11, utovar, izdizanje kruna stabala Bulevar Zorana Đinđića, čišćenje sadnih mesta, okopavanje,  zalivanje sadnica Jurija Gagarina, Vladimira Popovića

popravka rekvizita Mileve Marić Ajnštajn