Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

seča suvih stabala, izdizanje krune stabala, radikalna seča i orezivanje šiblja Blok 4, sadnja cveća Blok 9, utovar Blok 8-8a, Blok 38;

ekipno košenje: Blok 1, Blok 5;

košenje Blok 10, Zemunski put, zalivanje sadnica Arena;

ekipno košenje: Vladimira Popovića, Zemunski put, auto-put;

košenje  Blok 61, Blok 45, utovar Blok 45, Blok 61, Blok 62, Blok 63, Blok 64;

ekipno košenje: Blok 61, Blok 45;

obnova travnjaka Blok 52, nivelicanje terena Grčka – Vespučijeva;

ekipno košenje: Viktora Novaka, Nedeljka Gvozdenovića, Vespučijeva, Vespučijeva 36, Staro bežanijsko groblje;