Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

grabuljanje lista, orezivanje šiblja, izdizanje kruna stabala Blok 7-7a, utovar GO Novi Beograd, Blok 2, okopavanje žive ograde GO Novi Beograd;

aeracija i podsejavanje, zalivanje travnjaka, orezivanje stabala i šiblja, obnova travnjaka, iskop rupa za sadnju i zalivanje sadnica park Ušće – Blok 10, utovar Blok 30, Staro sajmište;

obnova travnjaka Blok 70, seča suvih stabala i grana Blok 61, Blok 62, uklanjanje đubrijera Blok 62, utovar Blok 70, zagrtanje ruža parkovi u Blokovima 62 i 63, DZ u Bloku 44;

obnova travnjaka Blok 53, utovar SC 11. april, obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas.