Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

-grabuljanje lista Blok 37, utovar Blok 4, izdizanje krune stabala Blok 38, estetsko oblikovanje krune stabala Blok 2, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 34;

-grabuljanje travnjaka i utovar Blok 28;

-grabuljanje lista Blok 44, Blok 70, Gandijeva, utovar Blok 70;

-grabuljanje lista 2. MZ;