Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

-grabuljanje površina pod kulturom, usisavanje lišća, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 4, utovar Blok 7-7a, Blok 37, drobljenje granja Blok 33, Blok 37;

-usisavanje lišća Park prijateljstva, vađenje panjeva, usisavanje lišća, razastiranje humusa, izdizanje kruna stabala, čišćenje čvrstih zastora LO Save;

-usisavanje lišća LO Save Blokova 45 i 70 grabuljanje lišća Blok 70, seča suvih grana Blok 45, Blok 70, utovar Blok 62, Blok 70;

-grabuljanje lišća 1. MZ utovar 2. MZ;

-orezivanje stabala Blok 45, Omladinskih brigada, kontrola drvoreda Novi Beograd;