Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Košenje Blok 4, sanacija vetroloma i utovar po području, obnova travnjaka Ušće;

Obnova travnjaka Ušće, utovar Blok 22, Blok 23, Blok 28, Park prijateljstva;

Košenje Dr Ivana Ribara – tramvajke baštice, priprema za obnovu travnjaka Belvil, sanacija vetroloma, utovar po području;

Košenje Grčka, sanacija vetroloma SC „11. april“.

Sanacija vetroloma Bulevara Zorana Đinđića, Otona Župančića, utovar Bulevar Mihajla Pupina, Goce Delčeva, kontrola drvoreda Novi Beograd, rad u području;

Sanacija oštećenja na drvorednim stablima Danila Lekića Španca