Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

сеча сувих стабала, издизање круне стабала, радикална сеча и орезивање шибља Блок 4, садња цвећа Блок 9, утовар Блок 8-8а, Блок 38;

екипно кошење: Блок 1, Блок 5;

кошење Блок 10, Земунски пут, заливање садница Арена;

екипно кошење: Владимира Поповића, Земунски пут, ауто-пут;

кошење  Блок 61, Блок 45, утовар Блок 45, Блок 61, Блок 62, Блок 63, Блок 64;

екипно кошење: Блок 61, Блок 45;

обнова травњака Блок 52, нивелицање терена Грчка – Веспучијева;

екипно кошење: Виктора Новака, Недељка Гвозденовића, Веспучијева, Веспучијева 36, Старо бежанијско гробље;