Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Кошење Блок 4, санација ветролома и утовар по подручју, обнова травњака Ушће;

Обнова травњака Ушће, утовар Блок 22, Блок 23, Блок 28, Парк пријатељства;

Кошење Др Ивана Рибара – трамвајке баштице, припрема за обнову травњака Белвил, санација ветролома, утовар по подручју;

Кошење Грчка, санација ветролома СЦ „11. април“.

Санација ветролома Булевара Зорана Ђинђића, Отона Жупанчића, утовар Булевар Михајла Пупина, Гоце Делчева, контрола дрвореда Нови Београд, рад у подручју;

Санација оштећења на дрворедним стаблима Данила Лекића Шпанца