Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

-грабуљање листа Блок 37, утовар Блок 4, издизање круне стабала Блок 38, естетско обликовање круне стабала Блок 2, скидање наноса са чврстих застора Блок 34;

-грабуљање травњака и утовар Блок 28;

-грабуљање листа Блок 44, Блок 70, Гандијева, утовар Блок 70;

-грабуљање листа 2. МЗ;