Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

кошење Булевар маршала Толбухина, Отона Жупанчича, Блок 4, вађење шибља СИВ 3, припрема за полагање заливног система Ауто-пут, поправка реквизита Блок 33, Блок 11б;

екипно кошење: Блок 4;

кошење Блок 15, ЛО Саве, окопавање и заливање садница Арена, утовар Блок 29, ЛО Саве, сеча сувих стабала, издизање круне стабала Блок 28, Ауто-пут;

екипно кошењеАнтифашистичке борбе, Шпанских бораца, Булевар уметности ЛО Саве;

кошење ЛО Саве Блока 45, Јурија Гагарина, неуређена површина уз Војвођанску, утовар Блок 70, Блок 70а;

екипно кошење: Агостина Нета-Ђорђа Станојевића, Олимпијско село Рјепинова, Омладинских бригада;

кошење 2. МЗ, подсејавање травњака, чанковање садница, сеча сувих стабала, утовар, заливање цвећа, травњака, перена Ауто-пут;

екипно кошење: Ауто-пут, Вељка Влаховића-Тошин бунар, СЦ 11. април;