Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

утовар Блок 1, Блок 33, Блок 34, издизање и формирање круне стабала Блок 3, садња луковица Кружни ток, Дом здравља, садња четинара Блок 15, постављање бусена Пионирски парк;

садња четинара Блок 15;

утовар Блок 63, садња четинара Блок 15, постављање бусена Пионирски парк;

акција: садња шибља и живе ограде Блок 45, Блок 61;

грабуљање и утовар Партизанске авијације, утовар 1. МЗ, 2. МЗ, садња четинара Блок 15;