Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

припрема за садњу цвећа Кружни ток, обнова травњака Ушће, утовар Блок 2, Блок 3, издизање круне стабала Блок 45;

риљање и орезивање шибља, утовар Парк пријатељства, припрема за обнову травњака Булевар Михајла Пупина, издизање круне стабала Блок 45, обнова травњака Ушће;

издизање круне стабала, утовар Блок 45;

окопавање ружа 3. МЗ, заливање цвећа, садница, травњака Ауто пут (застава), издизање круне стабала Блок 45;

екипно кошење: Марка Челебоновића;