Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

-Кошење Блок 4 , окопавање перена Фонтана , утовар Блок 4, Блок 37, постављање шахт поклопаца Ауто пут, поправка клупа Блок 4 , орезивање шибља Ауто пут – Грб

-Кошење Старо сајмиште, Земунски пут , орезивање шибља и живе ограде Блок 21, Бул.М.Пупина , хумузирање терена Бул.Н.Тесле ,

 

-Окопавање и заливање садница Парк у Блоку 70, орезивање живе ограде, издизање круне стабала Блок 44, Блок 64 , фарбање клупа Парк у Блоку 63 , обнова травњака искључење за Аеродром

-Кошење Парк Дугиних боја, СЦ 11.Април , обнова травњака искључење за Аеродром, заливање цвећа, перена, садница, ружа Ауто пут