Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

-Kошење Студентски град, Ауто пут – ГРб , утовар Блок 1, Блок 33, риљање шибља Први основни суд, окопавање садница ГО Нови Београд, поправка клупа и реквизита Блок 1, Отона Жупанчића , окопавање и плевљење цвећа и перена Кружни ток, ГО Нови Београд, Студентски град , сеча сувих стабала Бул.М.Пупина – суд

– Кошење Парк Кеј, Блок 29

-Кошење Др.Ивана Рибара-баштице, ЛО Саве Блока 45, поправка клупа Блок 61 , утовар Блок 64, Блок 70
-кошење Блок 45 , Блок 62

Кошење Блок 57, 1.МЗ, 3.МЗ , утовар 1.МЗ, 3.МЗ