Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

кошење Блок 11б, Блок 11ц,  орезивање живе ограде Блок 9, окопавање цвећа ДЗ у Блоку 9, утовар Блок 7-7а, Блок 11;

екипно кошење: Блок 11б, Блок 11ц;

кошење Парк Кеј, заливање садница Арена;

екипно кошење: Парк пријатељства, Блок 21;

кошење  Блок 45, сеча сувих стабала, утовар Блок 63, Блок 64;

екипно кошење: Блок 61, Блок 45;

орезивање и окопавање живе ограде 1.МЗ, утовар Стара Бежанија, Др Хуга Клајна, Недељка Гвозденовића;

екипно кошење: Стара Бежанија, Блок 57, Пере Сегединца;