Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

-грабуљање Историјски архив, загртање ружа Студентски град, Блок 37, садња шибља, ђубрење ауто-пут, постављање бусена Пионирски парк;

акција: садња садница, шибља и живе ограде Булевар Зорана Ђинђића 116 и 124, садња живе ограде Булевар Арсенија Чарнојевића 164;

-грабуљање Блок 24, радикална сеча шибља и утовар Старо сајмиште, садња садница Арена, постављање бусена Пионирски парк;

акција: садња живе ограде, обнова травњака Булевар Арсенија Чарнојевића 71;

-грабуљање Блок 64, утовар Блок 63, постављање бусена Пионирски, садња шибља Ауто-пут;

акција: припрема за садњу садница Блок 62, Блок 63, садња живе ограде Блок 70а;

-крчење подраста, сеча сувих стабала старо Бежанијско гробље, скидање наноса са чврстих застора и утовар 2. МЗ;

акција: садња живе ограде, обнова травњака Срђана Алексића 13, Исмета Мујезиновића 27;