Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

кошење Блок 33, Блок 34, скидање наноса са чврстих застора Блок 5, утовар Блок 34, Блок 5, орезивање живе ограде Студентски град;

екипно кошење: Блок 34;

кошење ЛО Саве, заливање садница и шибља Арена, сеча сувих стабала, утовар Дунавац, Блок 13, Блок 10, Блок 15;

екипно кошење: Блок 22, Блок 15;

кошење ЛО саве Блока 45, Агостина Нета-Ђорђа Станојевића, Омладинских бригада, сеча сувих стабала и грана Блок 45, Блок 61, Блок 62, Блок 63;

екипно кошење: Др Ивана Рибара, Агостина Нета-Ђорђа Станојевића, Омладинских бригада;

орезивање и окопавање живе ограде, утовар 2. МЗ;

екипно кошење: Др Хуга Клајна, Исмета Мујазиновића – Пеђе Милосављевића, Др Хуга Клајна-Исмета Мујезиновића;