Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

Кошење Кружни ток, Бул.М.Пупина, Историјски архив , поправка клупа Блок 37, сеча сувих стабала Блок 7-7а, Блок 33, Блок 11
Екипно кошење: Блок 9

Кошење  Бул.Н.Тесле, ЛО Саве , сеча сувих грана Блок 21, Блок 22, утовар Парк Кеј, Дунавац, Блок 21, Блок 22, Блок 13
Екипно кошење: Блок 19а

Кошење ЛО Саве Блока 45 , орезивање живе ограде Блок 61, Душана Вукасовића, Блок 62, Блок 64
Екипно кошење:  Блок 70а

Екипно кошење: 3.МЗ , неуређене површине код  ОШ “Драган Лукић“, вртић “Звездана прашина“, угао Грчке и Љубинке Бобић

издизање круне стабала Блок 13, сеча сувих садница, замена земље Бул.З.Ђинђића, Бул.М.Миланковића , чишћење садних места Бул.Н.Тесле , заливање садница Шпанских бораца, Бул.З.Ђинђића,  рад у подручју

Поправка реквизита Блок 45