Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

чишћење песка Блок 33, орезивање живе ограде Блок 7-7а, окопавање ружа Булевар Михајла Пупина – суд, замена уложака у ђубријерама Блок 7-7а, Блок 33, Блок 34;

екипно кошење: Блок 2, Отона Жупанчића, Омладинских бригада;

кошење Блок 12, Блок 13, Блок 15, сеча сувих стабала и грана, издизање круне стабала Парк пријатељства, Блок 10, утовар Парк Кеј, Парк пријатељства, Дунавац;

екипно кошење: Блок 10 , Блок 22, Блок 25;

кошење Блок 70, утовар Паркови у Блоковима 62 и 63, издизање круне стабала Блок 64, Блок 70;

екипно кошење: Блок 70;

заливање цвећа, садница, травњака ауто-пут, 2.МЗ;

екипно кошење: Николе Добровића;