Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

Грабуљање  Блок 37 , естетско обликовање круне лишћара Блок 2, утовар Блок 8-8а, Блок 1, Блок 5, Студентски град

Обнова травњака Бул.М.Пупина, утовар Бул.М.Пупина, Блок 23, поправка клупа Блок 21, Блок 23

Грабуљање и утовар Блок 64, обнова травњака, издизање круне стабала Блок 45

Грабуљање 1.МЗ, Клиника Анлавe

градња анкера Душана Вукасовића, чишћење садних места контрола дрвореда Нови Београд