Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

Кошење Блок 34, 38, скидање наноса са чврстих застора, утовар Блок 1, Блок 2, уградња шахт поклопаца Бул.М.Миланковића, фарбање клупа Бул.З.Ђинђића, Џона Кенедија, Гоце Делчева, поправка клупа Бул.М.Пупина, окопавање садница Бул.М.Миланковића, Бул.М.Пупина, окопавање цвећа и перена Гоце Делчева, Бул.З.Ђинђића, Бул.М.Пупина, Бул.М.Миланковића
Кошење Блок 15, Блок 24, Ушће,  Дунавац, фарбање стубића, клупа и ђубријера СП Меморијални комплекс, обнова травњака Блок 30, утовар Блок 21, Блок 22
Кошење ЛО Саве Блока 44 и 70, ЛО Саве Блока 70, поправка и фарбање реквизита и клупа Блок 70а, утовар Блок 64, Блок 70
кошење Блок 45, Милеве Марић Ајнштајн, Др.Ивана Рибара, Блок 62

Кошење, 1 МЗ, 3.МЗ, 2.МЗ, садња, окопавање и прерада перена Ауто пут
Замена сијалица јавне расвете Блок 53, орезивање стабала, утовар Прва пруга, чишћење, окопавање и чанковање садница Сава центар, Ушће, контрола дрвореда Земун, рад у подручју

Хемијско третирање и фолијарна прихрана стабала Николе Добровића, Норвешка, Гандијева, Агостина Нета, Блок 45-70а, Ушће, Блок 52, Блок 70, Марка Челебоновића, Др.Хуга Клајна

Поправка реквизита 2.МЗ, 3.МЗ, Стара Бежанија,