Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

кошење Блок 4, Блок 5, разастирање хумуса Кружни ток, обнова травњака Ушће, утовар Блок 2, Блок 3, издизање и формирање круне стабала, сеча сувих грана Ауто-пут, Блок 38, орезивање живе ограде Блок 28;

утовар Парк пријатељства, припрема за обнову травњака Булевар Михајла Пупина, орезивање живе ограде Блок 19а, обнова травњака Ушће, сеча и издизање круне стабала Блок 30;

сеча сувих стабала Блок 45, орезивање живе ограде Блок 19а, утовар Блок 45, Блок 72, заливање садница ЛО Саве;

окопавање ружа 3. МЗ, орезивање живе ограде Блок 29;

екипно кошење: Марка Челебоновића;