Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

-кошење Блок 7-7а, садња цвећа Блок 9, издизање круне стабала, орезивање живе ограде, скидање наноса са чврстих застора Блок 11ц, Блок 11б, окопавање перена Блок 15, утовар Блок 38, Блок 11б, Блок 11ц;

екипно кошење: Блок 37, Блок 7-7а;

-кошење Блок 10, окопавање перена Блок 15, утовар Блок 10, Блок 13, Блок 15, Дунавац, сеча сувих стабала и грана Парк пријатељства, Блок 15, Блок 30, заливање садница и шибља Владимира Поповића, Арена;

екипно кошење: Блок 28, Блок 23, Блок 10;

-кошење Блок 70, Блок 63, орезивање живе ограде Блок 63;

екипно кошење: Блок 64, Блок 70, Блок 63;

-орезивање и окопавање живе ограде, издизање круне стабала, сеча сувих грана, утовар 3. МЗ, утовар Блок 15;

екипно кошење: СЦ 11. април, Земунска;