Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

кошење Студентски град,  ауто-пут, садња цвећа Кружни ток, сеча самоникле вегетације, утовар Блок 33, Блок 11б, Блок 11ц, поправка клупа Блок 11ц, фарбање клупа Блок 4, Блок 11б, Блок 11ц, орезивање живе ограде Блок 9;

екипно кошење: Студентски град, ауто-пут – Грб;

кошење СП Меморијални комплекс, нивелисање и чишћење терена ауто-пут;

екипно кошење: Парк Кеј, Блок 21;

кошење  Блок 45, ЛО Саве Блока 45, сеча сувих стабала ЛО Саве Блокова 45 и 70, окопавање цвећа и ружа Паркови Блокова 62 и 63;

екипно кошење: Блок 61, Блок 45, ЛО Саве Блока 45;

нивелисање и чишћење терена ауто-пут , утовар 1.МЗ;

екипно кошење: Бежанијских илегалаца, Тошин бунар;