Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

– Грабуљање  Блок 8-8а, Аутопут , сеча грана, формирање круне стабала Блок 1 , утовар Блок 8-8а , прање чврстих застора Блок 1, Блок 2, Блок 3

Орезивање и риљање шибља, скраћивање живице, сеча сувих стабала, издизање круна Блок 19 а, Блок 23, Блок 24, утовар Арена , поправка реквизита и клупа Блок 24, Блок 23, Блок 28, Блок 29

Грабуљање Блок 64 , обнова травњака Блок 44-45, Блок 70, Др.И.Рибара (2), утовар Ђорђа Станојевића, Блок 64

Грабуљање 1.МЗ

орезивање круне стабала, сеча грана Блок 1