Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

Кошење Кружни ток, Студентски град, Блок 3,Блок 11 Блок 38 , окопавање цвећа и перена Кружни ток, Грб – Ауто пут, риљање и орезивање шибља Студентски град, садња садница Блок 11, Блок 1, утовар Блок 1, Блок 2, Блок 33, фарбање клупа, поправка реквизита Студентски град, Блок 33, Блок 38, Блок 2
Акција: садња шибља Народних хероја 22
Кошење Ушће, Блок 29, Дунавац, фарбање стубића и реквизита Блок 28, Блок 21, скидање наноса са чврстих застора Блок 22, утовар СП Меморијални комплекс, Блок 22, Блок 21, Блок 15, Блок 29
Акција: садња четинара Бул.З.Ђинђића 67

Кошење ЛО Саве Блока 45, ЛО Саве Блока 44, Милеве Марић Ајнштајн , Блок 62, приобаље и канал Блока 70а, поправка и фарбање реквизита и клупа, радикалана сеча шибља Блок 45, окопавање ружа Паркови у Блоковима 62 и 63, Блок 44,

Кошење 1 МЗ, 3.МЗ, садња и прерада перена Ауто пут