Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2019. годину физичка лица, предузетници и правна лица треба да измире до 14. августа, саопштавају из Секретеријата за јавни приход.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.