Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2017. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину. 

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације, обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када je пријем странака у времену од 8 до 18.30 часова.