Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2019. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2019. годину. 

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев среде, када je пријем странака у времену од 8 до 18.30 часова.