Санирање система даљинског грејања на више локација на Новом Београду

Према информацијама које смо добили из ЈКП “Београдске електране“ рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену и изводе радове на систему даљинског грејања на локацијама:

– Булевар Михаила Пупина 199/б -квар на грејним инсталацијама у улазу бр. 199/в.

– Нехруова 63 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.

– Булевар уметности 17 – квар на грејним инсталацијама у лазу бр. 4

– Булевар Зорана Ђинђића 24 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова

– Отона Жупанчића 40 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова у улазу бр. 38.