Санирање система даљинског грејања на више локација на Новом Београду

Према информацијама које смо добили из ЈКП “Београдске електране“ рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену и изводе радове на систему даљинског грејања на локацијама:

-Исмета Мујезиновића 20 (локали) – квар на секундарном делу топловода. Поправка у надлежности власника локала.
– Булевар Михаjла Пупина 10/з – квар отклања власник локала.
– Палмира Тољатија 11 – власник локала сам отклања квар.
– Омладинских бригада 32 – квар на грејним инсталацијама на улазу бр. 36.