Санирање система даљинског грејања на више локација на Новом Београду

Према информацијама које смо добили из ЈКП “Београдске електране“ рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену и изводе радове на систему даљинског грејања на локацијама:
– Исмета Мујезиновића 20 (локали) – квар на секундарном делу топловода. Поправка у надлежности власника локала.
– Булевар Михајла Пупина 10/з – квар отклања власник локала.
– Квар на магистралном топловоду (М5). Без грајања објекти у блоковима: 70 и 70/а – поправка квара на топловоду на травнатој површини топлане „Нови Београд“