Санирање система даљинског грејања на више локација на Новом Београду

Према информацијама које смо добили из ЈКП “Београдске електране“ рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену и изводе радове на систему даљинског грејања на локацијама:

– Исмета Мујезиновића 20 (локали) – квар на секундарном делу топловода. Поправка у надлежности власника локала.
– Булевар Михаjла Пупина 10/з  – квар отклања власник локала.
– Палмира Тољатија 11 – власник локала сам отклања квар