Радови на унапређењу јавног осветљења

Према информацијама које смо добили од ЈПК  „Јавно осветљење“, у циљу унапређења јавне расвете,  данас ће се изводити радови на систему јавне расвете на следећим локацијама:

Данила Лекића Шпанца бр. 21 – 79 – израда јавног осветљења према пројекту;

Драгише Баршанова бр. 2 – 12 – израда јавног осветљења према пројекту;

Пеђе Милосављевића бр. 26, 28 и 32 – израда јавног осветљења према пројекту;

Јурија Гагарина бр. 52 – израда јавног осветљења према пројекту;

 Парк у Пеђе Милосављевића бр. 9 и Исмета Мујезиновића бр. 6 – израда јавног осветљења према пројекту;