Поправке улица у Новом Београду

Ушће – асфалт

Омладинских бригада (мост преко ауто-пута) – замена ограде на пешачкој стази моста;

Кружна петља изнад ауто-пута у ул. Антифашистичке борбе – фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима;