Поправке улица у Новом Београду

Булевар др Зорана Ђинђића – припрема

Мост преко ауто-пута у ул. Булевар уметности – замена бетонских плоча и постављање хидроизолације на пешачкој стази моста.