Поправке улица у Новом Београду

Шпанских бораца – компресор;

Булевар Милутина Миланковића – асфалт;
Подземни пешачки пролаз испод ауто-пута код искључења за Бежанијску косу – израда решетки сливника;