Поправке улица у Новом Београду

Трешњиног цвета – компресор;

Ушће – компресор;

Јурија Гагарина – асфалт;

Омладинских бригада (мост преко аутопута) – замена ограде на пешачкој стази моста;

Кружна петља изнад ауто-пута у ул. Антифашистичке борбе – фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима;