. Поправке улица у Новом Београду

Јурија Гагарина – компресор;

Кружна петља изнад Ауто-пута у ул. Шпанских бораца – фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима.