Поправке улица у Новом Београду

-Булевар Милутина Миланковића – асфалт;