Поправке улица у Новом Београду

Студентска – компресор;

Шпанских бораца – компресор;

Булевар Милутина Миланковића – припрема;

Душана Вукасовића – компресор;

Подземни пешачки пролаз испод ауто-пута код искључења за Бежанијску косу – монтажа сливничких решетки са рамом;