Поправке улица у Новом Београду

Кларе Цеткин  – припрема;

Омладинских бригада – припрема, асфалт;

Старо сајмиште – асфалт;

Подземни пешачки пролаз испод ул. Јурија Гагарина – поправка лимова на таванци пролаза;