Поправке улица у Новом Београду

Отона Жупанчића – припрема;

Омладинских бригада – израда ограде за пешачку стазу моста;