Rani javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije bloka 13, Gradske opština Novi Beograd

Obaveštenje o ranom javnom uvidu u plan detaljne regulacije bloka 13 , Gradske opštine Novi Beograd  izložen je na rani javni uvid u zgradi Gradske uprave, u ulici 27. marta broj 43 -45 (sala II u suterenu) u periodu od 01.11.2017. do 01.12.2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, plan će biti izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi“.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda biće održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ulica Kraljice Marije br.1 (sala na 20. spratu) 14. decembra 2017. godine u 13 časova. U toku javne sednice sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe na Nacrt plana u pisanom obilu mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

 

Zainteresovana lica mogu u toku javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom oblku da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br.1 najkasnije do 01.12.2017. godine