Promocija projekta “Socijalne lokalne usluge – Novi Beograd”

slika slika slika slika

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ predstavljen je projekat “Lokalne usluge – Novi Beograd” koji sprovodi Organizacija Resurs centar za održivi razvoj u partnerstvu sa opštinom Novi Beograd.

Kroz razvoj inovatnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, u opštini Novi Beograd uspostavljena je inovativna socijalna usluga, namenjena unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

Projekat promoviše inovativnu socijalnu uslugu umrežene senzorne, motoričke i radno-okupacione rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Na ovaj način se mogu zadovoljiti kako različite individualne potrebe osoba sa invaliditetom tako i potrebe različitih grupa osoba sa invaliditetom, u čemu se i ogleda njena inovativnost.

Usluga je smeštena u okviru prostora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd”, ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Opština Novi Beograd.
Projekat je predvideo opremanje senzorne sobe, sobe za motoričku rehabilitaciju i radno-okupacione sobe kao i izradu strateških dokumenata značajnih za uspostavljanjanje usluge i njenu održivost.

Projekat je brojnom auditorijumu predstavila predsednica pertnerske Organizacije Resurs centar za održivi razvoj Biljana Čakovan a ispred opštine i opštinskog centra gostima se obratila direktorka centra Milka Milovanović-Minić koja je istakla značaj ove usluge za veliki broj osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica koji vrlo intenzivno posećuju ponuđene sadržaje u sva tri prostora centra i aktivno učestvuju na brojnim radionicama.
U ime korisnika o značaju aktivnosti koje se sprovode u centru govorio je predsednik Društva za dečiju i cerebralnu paralizu Novi Beograd, Siniša Bukomir posebno pohvalivši mogućnosti radne prakse koju su članovi društva ali i ostali zainteresovani dobili opremanjem radne sobe za štampu na različitim materijalima.
U ime zadovoljnih korisnika, roditelja dece i mladih sa invaliditetom i učesnika govorili su: Tamara Stevanović, Nadica Blažić i Vlada Tomašić koji su podelili svoja iskustva iz senzorne sobe -visoko specijalizovane, izolovane i interaktivne prostorije sa opremom za stimulaciju grupa čula ili određenih čula u cilju senzorne rehabilitacije i integracije u koju sprovode obučeni defektolozi.

Svi prisutni mogli su da uživaju u predstavljanju karate grupe Centra koju vodi majstor karatea Emil Bogojev koja svoje sjajne rezultate postiže vežbajući u kapacitetima centra. Karate trening koji je dostupan osobama sa invaliditetom je deo motoričke rehabilitacije koja predstavlja niz sportsko – zdravstvenih  aktivnosti, kojima se utiče na  održanje pokretljivosti, poboljšanje motoričkih sposobnosti, posebno posle bolesti ili povreda. Motorička rehabilitacija predstavlja i prevenciju psihičkim smetnjama, jer udaljava od opsesivnih misli, apatije i očajavanja, a istovremeno jača koncentraciju i obnavlja vezu sa realnošću kod osoba sa invaliditetom.