Predstavljen instrument Pasoš kompetencija u opštinskom Centru

slika

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) predstavljen je instrument Pasoš kompetencija kao deo projekta ,,Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“. Projekat se realizuje u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga.

Instrument Pasoš kompetencija je korisnicima opštinskog Centra predstavila je Sanja Polić, jedna od 17 sertifikovanih savetnica/ka za rad sa Pasošem kompetencija u Srbiji.

Na početku savetovanja sve prisutne je pozdravila direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić istakavši značaj nastavka saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u domenu osnaživanja korisnika Centra da preuzmu aktivnu ulogu u predstavljanju svojih do sada stečenih kompetencija na tržištu rada i u realnom životu posebno se zahvalivši gostima na ovom uvodnom predavanju – delegaciji Ambasade SAD i Organizacije “Spirit of Amerika” na iskazanom interesovanju kako za temu savetovanja tako i za aktivnosti koje se sprovode u Centru. Ovo je još jedan pokazatelj usmerenosti opštine Novi Beograd i opštinskog Centra ka savremenom pristupu pomoći ranjivim grupama da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu povezujući ih sa značajnim partnerima i akterima zajednice kako bi bili vidljiviji i kvalitetnije podržani.

Savetnica za instrument Pasoš kompetencija, Sanja Polić je pojasnila brojnim zainteresovanim korisnicima i njihovim roditeljima da savetovanje omogućava pojedincima da istraže sopstvene veštine i sposobnosti stečene tokom školovanja, rada, obavljanja neke volonterske delatnosti, baveći se svojim hobijem ili obavljajući neke poslove i dužnosti unutar svoje porodice.

Zainteresovani korisnici opštinskog Centra kao i svi drugi koji iskažu interesovanje će dobiti besplatno savetovanje u narednom periodu. Nakon pet realizovanih savetovanja korisnici dobijaju Potvrdu koja sadrži osam ključnih kompetencija koje su identifikovane u toku savetodavnog procesa i koja pomaže korisniku da preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju svog privatnog i poslovnog života.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Osnovne škole „Novi Beograd“, Udruženja hranitelja Beograda, Centra za integraciju mladih bez roditeljskog staranja “Zvezda”, Organizacije “Čepom do osmeha” i Društva za dečiju i cerebralnu paralizu Novog Beograda i Obrenovca.