Poziv za prijava na konkurs za dodelu pomoći izbeglim i interno raseljenim licima koja imaju boravište na teritoriji Novog Beograda

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OGREV I NOVČANU POMOĆ ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA SA BORAVKOM NA TERITORIJI  NOVOG BEOGRADA

Dostava dokumenata potrebnih za upis na spisak pomoći,  socijalno ugroženih porodica izbeglih i raseljenih lica  je do 25.10.2019.godine.

Prijavu sa spiskom  potrebnih dokumenata možete preuzeti u šalter sali Gradske opštine Novi Beograd, na šalteru br.11.

Potrebna dokumenta 

Obrazac prijave 2019. 

Telefoni za informacije: 011/3106-814 i 011/3106-706