Povodom evropskog dana autizma održana tribina „ABA metoda-Primenjena Analiza Ponašanja”

slika slika

Povodom obeležavanja evropskog dana autizma u četvrtak, 10.10. 2019. u sali 1 opštine Novi Beograd, održana je tribina „ABA metoda – Primenjena Analiza Ponašanja“. Tribinu je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u partnerstvu sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“. Ova tribina je ujedno i završna aktivnost opštinskog Centra u okviru Dečije nedelje koja je ove godine u Srbiji realizovana pod sloganom  „DA PRAVO SVAKO DETE UŽIVA LAKO“.

U okviru uvodne reči prisutne profesionalce, roditelje i studente defektološkog fakulteta pozdravio je predsednik udruženja Mirko Gojić zahvalivši se opštini Novi Beograd i opštinskom Centru na spremnosti da uvek podrže inicijative udruženja i doprinesu vidljivosti osoba sa autizmom i njihovih porodica.

Direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić se pre svega zahvalila prisutnima na velikom interesovanju za ovu vrlo važnu temu i srazmerno tome iskazanoj želji da se unapredi znanje o različitim načinima i pristupima u radu kako sa decom sa autizmom tako i sa svom ostalom decom koja imaju poteškoće u socijalnoj integraciji kako bi se doprinelo  njihovom boljem ukupnom funkcionisanja u svakodnevnom životu zahvalivši se takođe i vrsnim predavačima i profesionalcima iz Centra Lingua Logos na izdvojenom vremenu u spremnosti da svoje znanje i iskustvo podele sa širokim auditorijumom.

Predavači, logopedi iz „Lingua Logos“ centra: Mr logoped Katarina Anđelković, kandidat za BCaBA sertifikaciju, pedagog za Senzornu Integraciju, Tomatis praktičar  i Mr logoped Jasmina Vujović, kandidat za BCaBA sertifikaciju, pedagog za Senzornu Integraciju, Tomatis praktičar,  tokom predavanja su na odličan način približile ABA metodu kao jednu od prvih metoda izbora u radu sa decom sa autizmom i ostalim razvojnim poremećajima.

Cilj predavanja je bio edukacija učesnika o teorijskim principima ABA metode i upoznavanje sa praktičnim primerima koji omogućavaju veću samostalnost i poboljšavaju efikasnost u procesu rada sa decom.

Neke od tema koje su obrađene:

Šta je ABA metoda?

Mitovi koji prate ABU u Srbiji.

Na koji nacin podići motivaciju učenika primenom pojačivača/reinforcementa?

Učenje novih veština kroz adekvatnu primenu podrške/prompta.

Vrste prompta i njegova praktična primena.

Ciljana upotreba strategija ABA metode u grupi (škola, vrtić).

Ova tribina je svojevrstan doprinos podizanju svesti o svetski i nučno dokazanoj metodi u cilju prepoznavanja značaja i šire primene ABA metode i u našoj zemlji kako kod profesionalaca tako i kod roditelja i studenata.

„Sa zadovoljstvom ćemo nastaviti sa ovakvim vidom edukacije kroz prikaz i analizu studije slučajeva u našoj praksi u partnerstvu sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, naglasila je direktorka Centra „Lingua Logos“, Mr logoped Katarina Anđelković.