Održana tribina „Samostalno dete –uspešno dete“

slika slika slika

U Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u sklopu aktivnosti Dečije nedelje, održana je tribina „SAMOSTALNO DETE–USPEŠNO DETE“ koju je realizovalo udruženje Kreativni učitelji i Mensa Srbije u saradnji sa opštinskim Centrom i Opštinom Novi Beograd.

Ova tribina je takođe i deo projektnih aktivnosti u okviru projekta Mensa i Kreativni učitelji-deci i roditeljima Srbije.

Svrha tribine je bila da ukaže na potrebu i mogućnosti da se olakša prelazak iz bezbrižnog detinjstva u školske obaveze. Težište je na skrivenim vidovima prezaštićenosti i metodama za prevazilaženje nespremnosti dece za aktivnije uključivanje u školski život i rad.

O značaju samostalnosti dece u današnjim uslovima, posledicama prezaštićenosti i metodama ranog podsticanja intelektualnog i psihofizičkog razvoja govorili su kreativni učitelji i članovi Mense Srbije, Tanja Vitas i Momčilo Stepanović.

Na početku tribine prisutne roditelje, predstavnike Saveta roditelja osnovnih škola i predškolskih ustanova sa područja Novog Beograda je pozdravila direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić istakavši želju opštine i opštinskog Centra da doprinesu kvalitetnijem razvoju, vaspitanju i obrazovanju dece kroz podršku lokalnim inicijativama i pojedincima da svoje ideje i rezultate u radu podele sa širom javnošću.

Gošća na tribini je bila Jovana Ristić, ispred izdavačke kuće Portalibris partnera i saradnika opštinskog Centra, koja je predstavila najnoviju ediciju školske lektire i ukazala na značaj kvalitetno provedenog zajedničkog slobodnog vremena roditelja i dece uz adekvatan izbor knjiga. Zajedničko čitanje i ugledanje dece na svoje roditelje koji imaju razvijenu ljubav prema knjizi, doprinosi razvoju istog osećaja i kod njihove dece istovremeno hrabreći samostalnost i uspešnost. Ovom prilikom Jovana je poklonila nekoliko knjiga ove izdavačke kuće autorima „Kreativne školice uspeha“ i opštinskom Centru kao podsticaj za formiranje početne biblioteke.

Na tribini je apostrofirana uloga, odgovornost i obaveza porodice i škole kao i svih društvenih aktera u formiranju ličnosti deteta tokom obrazovnog procesa.