Tribina „Praktična iskustva inkluzije kroz povezivanje lokalnih aktera“

slika slika

Povodom obeležavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, održana je tribina „Praktična iskustva inkluzije kroz povezivanje lokalnih aktera“.

Tribinu je organizovao opštinski Centar u saradnji sa udruženjem „Pomoć porodici“ kao doprinos obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom  čiji je ovogodišnji moto  “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje uključenosti i jednakosti”. 

Na tribini su govorili  Milka Milovanović Minić, mast.defektolog,  prim.dr sci med Ljiljana Abramović Savić i dr Stevan Nestorov.

Prema rezultatima poslednjeg popisa u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom, odnosno oni koji su se  izjasnili da imaju teškoća ili su potpuno onemogućeni da obavljaaju svakodnevne aktivnosti, dok su procene da danas u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, što čini oko 10 posto ukupnog stanovništva.

“Potrebna je veća podrška za osobe sa invaliditetom u svim oblastima počev od socijalne i zdravstvene zaštite do obrazovanje i podrške u svakodnevnom funkcionisanju. Problemi koji doprinose diskriminaciji osoba sa invaliditetom su između ostalog nepristupačnost objekata, stopa nezaposlenosti, kao i nedovoljna podrška u zajednici. Osobe sa invaliditetom su, na žalost,  vrlo često još uvek izložene različitim oblicima diskriminacije a žene i deca sa invaliditetom kao i pripadnici manjinskih grupa su u visokom riziku od višestruke diskriminacije. Opštinski Centar svojom aktivnošću doprinosi povećanju stepena informisanosti I vidljivosti kako osoba sa invaliditetom tako i profesionalaca koji sa njima rade kroz organizaciju različitih inkluzivnih događaja i vrlo aktivnu  saradnju sa medijima. Kvalitetno obrazovanje osoba sa invaliditetom značajno doprinosi smanjenju rizika od izolacije, diskriminacije, siromaštva i apatije.” – rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić u uvodnom izlaganju.

Govoreći o podršci koju organizacija “Pomoć porodici” nudi, dr Stevan Nestorov je istakao da “Sve porodice imaju potrebe za podrškom vezano za vaspitanje i odgajanje dece, ali nama su u fokusu porodice dece sa smetnjama u razvoju koje imaju potrebu za intenzivnom podrškom.Vezano za podršku deci sa smetnjama u razvoju, motiv nam je stvaranje promena u društvu koje će dovesti do kvalitetnijeg života dece sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Prioritet je unapređivanje rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje treba da odgovore na specifične potrebe dece sa različitim smetnjama u razvoju i da ih pripreme za život”

Dr Ljiljana Abramović –Savić se osvrnula na još uvek nedovoljnu edukovanost i informisanost lekara i medicinskog osoblja o invaliditetu uopšte kao i o načinima funkcionisanja dece sa invaliditetom od njihovog rađanja pa na dalje. “ “Neophodne su kontinuirane edukacije medicinskog osoblja jer su oni prva karika od momenta saznanja da se dete rodilo sa nekim problemom koja treba da ukaže na mogućnosti podrške i značaj porodice u razvoju takvog deteta. Najčešće, razvojni problem ili deformitet koji na početku izgleda strašno uz puno ljubavi, podrške i pažnje svih u okruženju deteta ostane samo jedna razvojna karakteristika u životu buduće  mlade osobe koja opremljena samopuzdanjem stečenim u porodici i svojoj oklini nastavlja da živi kvalitetan život”- istakla je pedijatar, Dr Ljiljana Abramović –Savić.