Održana tribina „(Ne)efikasni modeli tretmana osoba sa autizmom“u organizaciji opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom

slika slika

U sali 1 opštine Novi Beograd  je održana tribina pod nazivom „(Ne)efikasni modeli tretmana osoba sa autizmom“ kojoj je prisustvovao veliki broj roditelja, stručnjaka i studenata.

Tribinu je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“. Na tribini je govorio Prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, Mirko Gojić je pozdravio sve prisutne i istakao značaj saradnje sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“u organizaciji ovakvih skupova najavivši  uskoro nove tribine na teme zakojima su pre svega roditelji iskazali zainteresovanost. Velikom broju prisutnih učesnika obratila se direktorka Centra, Milka Milovanović-Minić naglasivši ulogu opštinskog Centra u razvoju socijalnih usluga na opštini Novi Beograd i da prostorne kapacitete koje je opština ustupila i prilagodila ranjivim grupama građana i udruženjima koja ih okupljaju treba maksimalno koristiti kako bi najveći broj onih kojima je podrška i pomoć potrebna bio obuhvaćen besplatnim  programima podrške. Pozvala je sve prisutne stručnjake i roditelje da delegiraju buduće teme o kojima žele da saznaju više na ovakvim i sličnim skupovima kao i da daju svoje predloge kako na efikasniji način da se iskoriste raspoloživi kapaciteti opštinskog Centra.

U okviru izlaganja obrađene su teme: Izbor tretmana. Kako prepoznati prevaru? Da li su svi tretmani podjednako efikasni? Da li je svaki tretman prikladan za svaku osobu sa autizmom? Zbog čega se naučno zasnovani tretmani ne primenjuju u praksi?

U svom izlaganju prof. Glumbić je posebno istakao:

  • U izboru tremana pre svega bi se trebalo osloniti na one intervencije čija je efikasnost zasnovana na dokazima.
  • Sa ranom intervencijom treba početi što pre.
  • Najbolje rezultate daju bihevioralni pristupi.
  • U radu je potrebno obezbediti vizuelnu podršku i jasnu organizaciju.
  • Efikasan tretman uvek se bazira na saradnji sa roditeljima.
  • Tretmani sa nedovoljnim stepenom dokazane efikasnosti mogu se koristiti samo kao dodatni (komplementarni).

• Intervencije koje su dokazano štetne, kao i one oblike nestandardnih tretmana kojima se garantuju dramatične promene u kliničkoj slici trebalo bi izbegavati.