Obuka za ECDL sertifikat za mlade iz socijalno ranjivih grupa

slika slika slika

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ održan je info dan kao prva aktivnost kojom je počela realizacija projekta  „PredICT the future!” – osnaživanje mladih sa invaliditetom i/ili bez roditeljskog staranja za zapošljavanje kroz obuke i međunarodno priznatu sertifikaciju za digitalne veštine, koji finanisira Ministarstvo omladine i sporta.
Projekat realizuje Udruženja Youth for impact u partnerstvu sa opštinskim Centrom.
Mladi će u okviru ovog projekta imati mogućnost da dobiju obuku, kao i najrasprostranjeniji i najpriznatiji svetski sertifikat za proveru znanja korisnika personalnih računara (ECDL), što ga čini najvažnijim dopunskim sertifikatom svakoj prijavi za posao koja zahteva bilo kakve informatičke veštine. Obuka i testiranje će se finansirati iz sredstava projekta, kao i sve druge aktivnosti u koje su uključeni mladi, te učesnici neće imati nikakvih finansijskih izdataka.

Na početku info sesije sve učesnike je pozdravila predsednica Udruženja Youth for impact, Itana Miljanić, koja je približila  samu ideju i razloge pokretanja inicijative za realizaciju ovog projekta koji ima za cilj da osnaži mlade da sa više samopouzdanja konkurišu za budući posao.

„ Centar neprestano analizira i osluškuje potrebe svih ranjivih grupa i u skladu sa aktuelnim zakonskim okvirom, propisima i raspoloživim resursima uz podršku opštine Novi Beograd doprinosi stvaranju uslova za adekvatnu podršku svima a posebno mladima iz socijalno osetljivih grupa u saradnji sa različitim državnim institucijama i udruženjima građana“ istakla je direktorka Milka Milovanović-Minić poželevši svim učesnicima uspešnu obuku.

Ispred regionalne ECDL Kancelarije, šefica kancelarije Bojana Minić je učesnicima predstavila ECDL sertifikat i način na koji će teći obuka i samo testiranje do sticanja ECDL sertifikata.

U projektu učestvuju:

-Udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom ”Plava Školjka”

-Udruženje hranitelja Beograda s podružnicama

-Centar za integraciju mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja“Zvezda“ i drugi zainteresovani mladi koje okuplja opštinski Centar.

Obuka će krenuti odmah nakon informativnog dana i trajaće dva meseca, nakon čega će svi kandidati biti testirani. Na samom kraju procesa, kandidati će dobiti sertifikate o položenom testu ECDL.

Na prvoj aktivnosti je učestvovalo 25 mladih iz Beograda, Niša i Valjeva.