Obaveštenje o ranom javnom uvidu

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu, prva faza izložena je na rani javni uvid u zgradi Gradske uprave, u ulici 27. marta broja 43-45 (sala II u suterenu) u periodu od 08.11. 2017.  do 22.11.2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom  u zgradi Gradske uprave, u ulici 27. marta broja 43-45 (sala II u suterenu) .

Pisana mišljenja na predložena rešenja mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ulica Kraljice Marije broj 1, najkasnije do 22.11.2017. godine