Preduzeća i ustanove GO Novi Beograd


JP Poslovni prostor opštine Novi Beograd

JP «Poslovni prostor opštine Novi Beograd»


JP Sportski centar

JP Sportski centar “Novi Beograd“


nbgd-default

Centar za razvoj i lokalnu ekonomiju – Novi Beograd – CRLE


Novobeogradska kulturna mreža

Novobeogradska kulturna mreža


Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom


Turistička organizacija za promociju turizma, rekreacije i zdravog života