Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd kroz dohodovne aktivnosti.

Predmet ovog javnog poziva je dodela 10 paketa bespovratne pomoći u robi i materijalu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj delatnosti, u maksimalnom iznosu do RSD  200.000,00 (dvestahiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu, koju je, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, izbeglicama na svojoj teritoriji obezbedila  Gradska opština Novi Beograd.

Javni poziv

Potrebna dokumentacija

Zahtev za prijavljivanje

Izjava podnosioca prijave