Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

Javni poziv za ibor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i njihove porodice dok su u raseljeništvu na teritoriji opštine Novi Beograd, kroz dohodovne aktivnosti za 2018. godinu.

 

Tekst konkursa:

Javni poziv za ibor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica