Izložba Milovana Panića u Blok galeriji

U novobeogradskoj Blok galeriji, JurijaGagarina 221, PETAK, 3. MAJA, s početkom u 19 časova, biće otvorena izložba crteža autora MILOVANA PANIĆA.

U predgovoru kataloga „Traganje lutanje i izmicanje /Prodor kroz sivi fon na putanji ka svetlu“, Ljubomir Vučinić piše:

„Prisustvovao sam trenutku u kom je nabujala likovna senzacija iznalazila tok u crtačkom beleženju singularne egzistencije Milovana Panića, usponi pre olujnog neba, zastoj i čekanje u gustoj kišnoj maglenoj zavesi, potom prodor sunčevih zraka i oštrina – kontrast… predamnom se stvorila slika. Oslobađajući osećaj nakon svake nove slike, koje su nastajale brzo jedna za drugom do smiraja dana,proistekle iz intuitivnog i neposrednog, ostvarivši iluziju o bitisanju pre nastanka vizuelnog materijala i njegovog materijalnog zbivanja na papirnoj podlozi. Potraga kao poduhvat dešavala se pored mene, ćutao sam, gledao i video umetnika.“

Izložba će biti otvorena do 15. maja 2019. godine.