Apel građanima za racionalnu potrošnju vode i poštovanje zabrane paljenja vatre na otvorenom prostoru

Apelujemo na sve građane da savesnim i odgovornim odnosom, racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda, kao i da se uzdrže od nenamenske potrošnje vode (navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalivanje zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata). Na taj način biće omogućeno da svi Beograđani imaju dovoljno vode, kao i da se očuva sistem vodosnabdevanja Grada Beograda. 

 

Apelujemo na sve građane da se, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, pridržavaju zabrane paljenja vatre na svim javnim i zelenim površinama ili izazivanja bilo kog otvorenog plamena u blizini parkova, šuma i poljoprivrednih površina, zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja vatre i nastanka požara, koji bi mogli da izazovu velike materijalne štete i povređivanje građana, neretko i sa tragičnim ishodom.

Zakonom je, u ovim slučajevima, predviđena i nadoknada troškova intervecija vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv osoba koje ne.poštuju ove odredbe, sa zaprećenom novčanom kaznom u iznosu od 10 do 50 hiljada dinara.