Odsek za komunalne poslove

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekat namenjenog za iznajmljivanje sportskih i rekreativnih bicikala i rekvizita za sport i rekreaciju