Odsek za komunalne poslove

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekta namenjenog za iznajmljivanje sportskih i rekreativnih bicikala i rekvizita za sport i rekreaciju Dopuna dokumentacije