Извод из матичне књиге венчаних

Тип обрасца (обавезно)
ДомаћиМеђународни

Неопозиво наручујем (обавезно)
ДаНе