Извод из матичне књиге умрлих

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према информацијама које смо добили из Градског секретаријата  за управуОдсека за лична стања грађана и вођење матичних књига за Нови Београд, ово одељење до даљњег, путем  услужног сервиса на сајту www. novibeograd.rs неће примати захтеве за доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Шалтери за издавање извода из матичних књига, раде радним данима  од 8 до 15,30.

Подаци преминулог

Подаци наручиоца

Тип обрасца (обавезно)
ДомаћиМеђународни

Неопозиво наручујем (обавезно)
ДаНе

[recaptcha]

За уверење о држављанству потребно је платити 740 динара.

За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 420 динара.

За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 690 динара.

На све ове цене услуга треба додати још 24 динара за слање извода на кућну адресу Пост експресом услугом. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса. 

Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев или уверење односи, члановима уже породице ( брачни друг и деца ), усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом.