Наручивање докумената

 

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Нови Београд уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Наручивање путем интернета:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према информацијама које смо добили из Градског секретаријата  за управуОдсека за лична стања грађана и вођење матичних књига за Нови Београд, ово одељење до краја јуна, путем  услужног сервиса на сајту www. novibeograd.rs неће примати захтеве за доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Шалтери за издавање извода из матичних књига, раде радним данима  од 8 до 15,30.

 

Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвара се интернет страница са формуларом који треба попунити у целости.

Административне таксе за све наведене услуге су:

  1. За уверење о држављанству потребно је платити 740 динара.
  2. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 420 динара.
  3. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 690 динара.

Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев или уверење односи, члановима уже породице ( брачни друг и деца ), усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом. 

На све ове цене услуга треба додати још 240 динара за слање извода на кућну адресу Пост експресом услугом. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса.