Наручивање докумената

 

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Нови Београд уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Наручивање путем интернета:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према информацијама које смо добили из Градског секретаријата  за управуОдсека за лична стања грађана и вођење матичних књига за Нови Београд, ово одељење до даљњег, путем  услужног сервиса на сајту www. novibeograd.rs неће примати захтеве за доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Шалтери за издавање извода из матичних књига, раде радним данима  од 8 до 15,30.

 

Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвара се интернет страница са формуларом који треба попунити у целости.

Административне таксе за све наведене услуге су:

  1. За уверење о држављанству потребно је платити 770 динара.
  2. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 430 динара.
  3. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 720 динара.
  4. Уверење о слободном брачном стању је 1140 динара.
  5. Промена презимена до 60 дана је 330 динара.
  6. Промена презимена после 60 дана је 770 динара.

Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев или уверење односи, члановима уже породице ( брачни друг и деца ), усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом. 

На све ове цене услуга треба додати још 240 динара за слање извода на кућну адресу Пост експресом услугом. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса.