Јавне набавке

Јавна набавка добра-Погонско гориво, број VII-404-1/2018-31 . Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- разни алати, број VII-404-1/2018-30 Доходовно оснаживање породица избеглих лица- разни алати, број VII-404-1/2018-29 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица избеглих лица- разни алати, број VII-404-1/2018-26 Доходовно оснаживање породица избеглих лица- мотокултиватор, број VII-404-1/2018-27 Јавна набавка добра-Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Нови Београд, VII -404-1/2018-28 Радови на реконструкцији објекта и санацији дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број VII-404-1/2018-24 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- рачунари и рачинарска опрема, број VII-404-1/2018-25 . Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- мотокултиватор, број VII -404-1/2018-22 . Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- разни алати, број VII-404-1/2018-21 .