Јавне набавке

Помоћ расељеним лицима- 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, број VII-404-1/2019-16 Помоћ избеглицама- 11 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, број VII-404-1/2019-17 Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Нови Београд, број VII-404-1/2019-15 Јавна набавка добра -Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава. број VII-404-3/2019-88 Јавна набавка радова- Радови на реконструкцији објекта и санацији дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број VII-404-1/2019-14 Јавна набавка – Погонско гориво број VII-404-1/2019-13 Јавна набавка мале вредности-Физичко техничко обезбеђење, број VII-404-1/2019-12 Јавна набавка радова- Радови на реконструкцији објекта и санацији дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број VII-404-1/2019-7 Јавна набавка добра – Обнављање антивирус лиценци, број VII-404-1/2019-11 . Јавна набавка услуга-Осигурање имовине и возила, број VII-404-1/2019-10